Terug naar menubladzijde LichtkrantModus Naar GPUntis website
VAN LODENSTEINCOLLEGE
Mededelingen
Beste leerlingen/ ouders, 
Onze regering heeft gisteren (15-3-2020) bepaald dat alle scholen in Nederland tot en met in elk geval maandag 6 april dicht moeten.  
Deze verregaande maatregel wordt genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
Let op: de leerlingen die stage lopen gaan gewoon naar hun stageadres tenzij het bedrijf anders beslist.  
Het onderwijs willen we wel door laten gaan. Als eerste voor de examenklassen, maar ook voor de andere klassen van onze locatie. 
Vandaag zullen docenten en leidinggevenden bespreken hoe we dat het beste kunnen doen, gebruik makend van digitale communicatiemiddelen. 
Leerlingen en ouders zullen verder ge´nformeerd worden door de eigen school via Magister of via de mail.  
 
Ons leven is in de hand van God. Nog meer dan anders beseffen en belijden we dat we Hem nodig hebben in ziekte en gezondheid. 
In die afhankelijkheid willen we de komende weken ook ons onderwijs inrichten. 
 
 
 
 
De Leerlingen 4e klas basis/kader: De leerlingen die het vak Maatschappijleer herkansen (heel het boek) moeten  
voortaan dinsdag het 7e uur in lokaal 121 zijn voor bijles  bij mevrouw Deij.  
  
Terug naar menubladzijde LichtkrantModus Naar GPUntis website 16/03/2020 10:35:07;WtD !!!© 2007 LichtkrantEditor 8.1